Mer enn bare leketøy

På Hamleys engasjerer vi oss med jevne mellomrom i ulike veldedighetsprosjekter. Vi tror også på å forsikre oss om et lekenes opphav er sikkert med tanke på en miljø- og arbeidskraftssynsvinkel og vi søker kontinuerlig etter måter å påvirke det globale miljøet våre barn kommer til å vokse opp i.

Veldedighet

Vi støtter et antall veldedighetsorganisasjoner på en årlig basis, vi hjelper til for å øke forståelsen for dere spørsmål gjennom in-store events, innsamlingsbøsser i kassen og til og med også i den digitale verden.

Noen av de veldedighetsorganisasjonene vi har samarbeidet med eller hjulpet er Great Ormond Street, Rainbow Trust, Coram, Macmillan, National Autistic Society og Believe in Magic.

Resirkulering

Den beste måten å resirkulere på er å gjøre som Andy i Toy Story 3, gi dine leker til et annet barn. Allikevel innser vi at det ikke alltid er mulig når et leketøy kommer til slutten av sitt naturlige liv og at forpakningsmateriell og batterier alltid må tas hånd om på en forsvarlig og ansvarsfull måte.

Vi tar vårt ansvar når det gjelder leketøysavfall på alvor og følger fullt opp både Waste Electrical og Electronic Equipment (WEEE) regulations 2006 og Waste Battery regulations. For å gjøre dette betaler vi til Valpak Retail WEEE Services som jobber med Distributor Takeback Scheme. Valpak Retail Services distribuerer fond til lokale gjenvinningsstasjoner som igjen har som mål å øke vårt nivå av gjenvinning. Vi krever at våre leverandører at alt forpakningsmateriale er resirkulerbart. Våre plastposer er laget av 100 % resirkulerbart materiale og er 100 % resirkulerbare. Vi sørger også for at vi alltid kan tilby et alternativ til plastposer i alle våre butikker.

Vi abonnerer på The Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) Regulations 2007 gjennom Valpak Retail Services og har som mål 100 % gjenvinning av alt forpakningsmateriale.

Vi overvåker hele tiden våre prosesser og søker alltid etter nye måter å forbedre oss på.

På Hamleys tar vi leketøy og leg veldig på alvor, slik at ingen andre behøver å gjøre det ….