Stole på Hamleys leketøy

I over 250 år har Hamleys of London solgt de mest magiske av leker og fått barns ansikter til å lyse av begeistring over hele verden.

Sikkerhet

Akkurat som sjokoladen er for Willy Wonka er lekene Hamleys selger den viktigste delen av vår virksomhet og vi er helt bestemt på å forsikre oss om at våre leker fungerer som beskrevet, er sikre å bruke og er produsert på en måte som ivaretar arbeiderne i alle ledd.

Vi tror, at det er vår juridiske oppgave å forsikre oss om, at de leker og produkter som vi selger og som retter seg inn mot barn, oppnår den nødvendige internasjonaleleketøysstandarden. Dette kravet betyr at leketøy vi selger vil ha blitt testet funksjonelt og i laboratorium for å forsikre oss om at de følger relevante forskrifter for sikkerhet ved leketøy. Vi krever også at leketøy som selges i Hamleys butikker utenfor Europa møter de nødvendige nasjonale krav.

Vi vil at våre kunder, unge som gamle, skal være mer enn fornøyd med det leketøy som de kjøper hos oss og vi streber derfor etter at våre leker skal oppfylle forventningene – hver gang.

Som produsent av leketøy har Hamleys skrevet på et Memorandum og Understanding med International Council of Toy Industries (ICTI). ICTI er en non-profit medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1975 og engasjert til fremholde standarder for leketøys sikkerhet, fremskritt innenfor sosialt i industrien med ulike programmer for å adressere miljøspørsmål, rettferdighet og lovlig håndtering av ansatte samt arbeidsmiljø og sikkerhet. Vi krever at våre leverandører at en godkjenning fra ICTI skal være på plass hvis de skal få gjøre forretninger med Hamleys.

Hamleys er også stolte av å være medlemmer i British Toy and Hobby Association (BTHA) som ble etablert i 1944 for å representere interessen hos britiske leketøysprodusenter og for å øke standarden innenfor industrien. BTHA er et aktivt medlem av Toy Industries of Europe (TIE), ICTI, National Toy Council og mange andre grupper som aktivt arbeider med å forbedre leketøys sikkerhet.

For å hjelpe kunder med å gjøre godt underbygde valg er det viktig for oss at Hamleys forpakninger og merkinger gir korrekt informasjon og ligger i linje med all nødvendig lovgivning. Forpakningen skal gi produktene tilstrekkelig beskyttelse under transport og forsikrer dermed at gjenstanden forblir klar til å anvendes. For å kunne redusere leketøyenes miljøpåvirkning krever Hamleys fra sine leverandører at, der det er mulig, å anvende forpakninger av resirkulert materiale.

Våre leverandører

Våre leverandører forventes å støtte Hamleys gjennom å opprettholde gunstige Quality Management Systems (ISO)9001 eller lignende) for å forsikre seg om at de tilbyr produkter som konsekvent følger alle relevante lover, direktiv og standarder samtidig som de begrenser miljøpåvirkningen.

Hamleys leverandører må kunne vise at de ikke utnytter arbeidere eller bruker barn eller tvang i sine fabrikker. Våre leverandører/fabrikker må ansette arbeidere som har oppnådd lovlig alder for å arbeide gjeldende i den region de arbeider (barn i skolealder har ikke tillatelse til å arbeide) og arbeider må betales minst minimumslønn fro den region/land de arbeider i. Fabrikker må ha et adekvat arbeidsmiljø, helse- og sikkerhetskontroller, nødutganger og rømningsplan samt tilfredsstillende bosted (om det tilbys) for arbeidere i den region/det landet.

Vårt kontor i Hong Kong assisterer aktivt våre asiatiske leverandører gjennom fabrikkundersøkelser så de kan møte disse kravene. Om det anses for nødvendig bistår de med en felles utarbeidet forbedringsplan.

Når det gjelder Hamleys leketøy i tre garanterer vi at, der det er mulig, FSC (Forest Stewardship Council) godkjent tre anvendes. (Vår Hamleys FSC distributørs ID-kode er FSC-GBR-1095)

Vi overvåker jevnt våre prosesser og leter alltid etter måter vi kan forbedre oss på.

På Hamleys føler vi hengivenhet for å ta leketøy og leg på alvor, slik at ingen andre behøver å gjøre det.