Mer än en leksaksaffär

På Hamleys engagerar vi oss med jämna mellanrum i olika välgörenhetsprojekt. Vi tror också på att försäkra oss om att våra leksakers ursprung är säkert ur miljö- och arbetskraftssynvinkel och vi söker kontinuerligt efter sätt att påverka den globala miljön som våra barn kommer att växa upp i.

Välgörenhet

Vi stödjer ett antal välgörenhetsorganisationer på en årlig bas, hjälper till att öka förståelsen för deras frågor genom in-store events, samlarbössor i kassan och även i den digitala världen.

Några av de välgörenhetsorganisationer som vi samarbetat med eller hjälpt är Great Ormond Street, Rainbow Trust, Coram, Macmillan, National Autistic Society och Believe in Magic.

Re-cycling

Det bästa sättet att återvinna är att, som Andy i Toy Story 3, ge dina leksaker till ett annat barn. Dock inser vi att det inte alltid är möjligt när en leksak kommer till slutet av sitt naturliga liv och att förpackningsmaterial och batterier alltid kommer att behöva tas om hand på ett ansvarsfullt sätt.

Vi tar vårt ansvar när det gäller leksaksavfall på allvar och följer till fullo både Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) regulations 2006 och Waste Battery regulations. För att kunna göra detta betalar vi till Valpak Retail WEEE Services som arbetar med Distributor Takeback Scheme. Valpak Retail Services distribuerar fonder till lokala återvinningsstationer vars mål är att öka våra nivåer av återvinning.

Vi kräver av våra leverantörer att allt förpackningsmaterial är återvinningsbart. Våra plastkassar är tillverkade av 100% återvunnet material och är 100% återvinningsbara. Vi ser också till att alltid kunna erbjuda alternativ till platskassar i alla våra butiker.

Vi prenumererar på The Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) Regulations 2007 genom Valpak Retail Services och har som mål 100% återvinning av allt förpackningsmaterial.

Vi övervakar ständigt våra processer och söker alltid efter nya sätt på vilka vi kan förbättra oss.

På Hamleys tar vi mycket allvarligt på leksaker och lek, så att ingen annan behöver göra det...