Lita på Hamleys leksaker

I över 250 år har Hamleys of London sålt de mest magiska av leksaker och fått barns ansikten att lysa av förtjusning över hela världen.

Säkerhet

Liksom chokladen är för Willy Wonka är leksakerna Hamleys säljer den viktigaste delen av vår verksamhet och vi är fast beslutna att försäkra oss om att våra leksaker fungerar som beskrivet, är säkra att använda och är framställda på ett sätt som värnar om arbetarna i varje steg.

Vi tror, och det är vår juridiska skyldighet att försäkra oss om, att de leksaker och produkter som riktar sig mot barn som vi säljer, uppnår den nödvändiga internationella leksaksstandarden. Det här kravet betyder att leksaker vi säljer kommer att ha blivit testade funktionellt och i laboratorie för att försäkra oss om att de följer relevanta föreskrifter för säkerhet hos leksaker. Vi kräver också att leksaker som säljs i Hamleys butiker utanför Europa möter nödvändiga nationella krav.

Vi vill att alla våra kunder, ung som gammal, ska vara mer än nöjda med de leksaker som de köper hos oss och strävar därför för att våra leksaker ska uppfylla förväntningarna – varje gång.

Som producent av leksaker har Hamleys skrivit på ett Memorandum of Understanding med The International Council of Toy Industries (ICTI). ICTI är en icke vinstdrivande, medlemsorganisation som bildades 1975 och hängiven att framhålla standarder för leksakers säkerhet, framsteg inom socialt ansvarstagande inom industrinmed olika program att adressera, miljöfrågor, rättvis och laglig hantering av anställda samt arbetsmiljö och säkerhet. Vi kräver av våra leverantörer att ett godkännande från ICTI är ett krav för att få arbeta med Hamleys.

Hamleys är också stolta att vara medlemmar i British Toy and Hobby Association (BTHA) som etablerades 1944 för att representera intressen hos brittiska leksaks tillverkare och för att öka standarden inom industrin. BTHA är en aktiv medlem av Toy Industries of Europe (TIE), ICTI , National Toy Council och många andra grupper som aktivt arbetar med att förbättra leksakers säkerhet.

För att hjälpa kunder att göra väl underbygda val är det viktigt för oss att Hamleys förpackningar och märkningar ger korrekt information och ligger i linje med all nödvändig lagstiftning. Förpackningen kommer att ge produkten adekvat skydd under transport och försäkrar därmed att föremålet förblir klart att användas. För att kunna reducera leksakernas miljöpåverkan kräver Hamleys från sina leverantörer att, där det är möjligt, använda förpackningar gjorda av återvunnet material.

Våra leverantörer

Våra leverantörer förväntas stötta Hamleys genom att upprätthålla lämpliga Quality Management Systems (ISO9001 eller liknande) för att försäkra sig om att de tillhandahåller produkter som konsekvent följer alla relevanta lagar, direktiv, standarder samtidigt som de begränsar miljöpåverkan.

Hamleys leverantörer måste kunna visa att de inte utnyttjar arbetare eller använder barn eller tvång i sina fabriker. Våra leverantörer/fabriker måste anställa arbetare som minst uppnått laglig ålder för arbete gällande i den region de arbetar (barn i skolålder är inte tillåtna att arbeta) och arbetare måste betalas minst minimilön för den region/det land de arbetar i. Fabriker måste ha adekvat arbetsmiljö, hälsa- och säkerhetskontroller, nödutgångar och utrymningsplan samt adekvat boende (om det tillhandahålls) för arbetare i den regionen/det landet.

Vårt kontor i Hong Kong assisterar aktivt våra asiatiska leverantörer genom fabriksundersökningar så de kan möta dessa krav. Om det anses nödvändigt bistår de med en ömsesidigt överenskommen förbättringsplan.

När det gäller Hamleys leksaker i trä garanterar vi att, där det är möjligt, FSC (Forest Stewardship Council) godkänt trä används.(Vår Hamleys FSC återförsäljares ID kod är FSC-GBR-1095)

Vi övervakar ständigt våra processer och söker alltid efter sätt att förbättras.

På Hamleys känner vi hängivenhet inför att ta lek och leksaker på stort allvar, så att ingen annan behöver...